5 ESSENTIAL ELEMENTS FOR LOMAUTUSILMOITUS

5 Essential Elements For lomautusilmoitus

Työsopimuslain mukaan ainoa tapa muuttaa lomautuksen alkamisajankohtaa on perua lomautus ja antaa uusi lomautusilmoitus asianmukaisia ilmoitusaikoja noudattaen.todistuksessa on mainittava ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä lomautuksen kesto tai sen arvioitu kestoLomautusilmoitus on annettava ennen lomautuksen alkua Ennen lomautuksen alkami

read more